SYSTEMY DEDYKOWANE
O FIRMIE
KLIENCI REFERENCJE
KONTAKT

Rozwiązania w chmurze

Wersja abonamentowa w postaci usługi dla dowolnej liczy użytkowników!

NOWOŚĆ - Rezerwacje

Wygodna rezerwacja zasobów używanych w Twojej firmie!

Kompleksowe rozwiązanie HR

W naszych rozwiązaniach zawarte są moduły dodatkowe: Pracownicy i Intranet.

Najlepsze e-Urlopy na rynku!

Pierwsze w Polsce profesjonalne rozwiązanie rozwijane od ponad 14 lat

Czas pracy

Kompleksowe planowanie, zarządzanie, ewidencja i kontrola czasu pracy.

14 lat na rynku IT

Od 14 lat oferujemy i prowadzimy wdrożenia naszych rozwiązań IT.


Czas Pracy
Ewidencja i kontrola czasu pracy

Ewidencja i Kontrola Czasu Pracy połączona z Systemem Urlopowym to pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim rynku.

System pozwala na kompleksowe prowadzenie pełnej ewidencji i kontroli czasu pracy (dostosowaną do specyfiki odbiorcy) oraz rozliczanie urlopów, zwolnień i absencji każdego typu.


JUŻ DZIŚ UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ ROZWIĄZANIA
LUB SPRAWDŹ DEMO

Rozwiązanie to jest w pełni dostosowane do polskich realiów: z jednej strony zapewnia zgodność z Kodeksem Pracy, a z drugiej pozwala na wprowadzenie reguł specyficznych dla odbiorcy rozwiązania.


Kompleksowe rozwiązanie obsługuje:
 • automatyczna klasyfikacja i naliczanie nadgodzin 50%, nadgodzin 100% oraz nocek
 • automatyczne naliczanie dopełnień dla niepełnoetatowców
 • tworzenie wielozmianowych harmonogramów czasu pracy zarówno grupowych jak i indywidualnych oraz 4-ro brygadowy
 • odrębna obsługa planu i wykonania
 • w standardzie wiele systemów rozliczania czasu pracy: podstawowy, równoważny, zadaniowy, zmianowy, nienormowany, w wersji rozszerzonej dowolny inny system lub wariant
 • dowolne zatrudnienie: od najprostszych cały etat, pół etatu, 3/4, 1/4 itd. po najbardziej złożone, wyrażone za pomocą dowolnego ułamka, np: 4/5, 1/3, 7/16, 39/40, 21/80 itd.
 • automatyczna kontrola przekroczeń czasu pracy (odpoczynki dobowe, tygodniowe, drugi raz rozpoczęta doba, przekroczenia średnich w tygodniu, miesiącu i wiele innych ...)
 • odbiór nadgodzin oraz płatności za nadgodziny
 • ponad 20 rodzajów urlopów, zwolnień i absencji (m.in. urlop wypoczynkowy, na żądanie, okolicznościowy, opieka nad dzieckiem, bezpłatny, macierzyński, ojcowski, rodzicielski, wychowawczy, zwolnienia lekarskie, odbiór nadgodzin, odbiór dnia wolnego i wiele innych ...), urlopy rozliczane analogicznie jak w Systemie urlopowym
 • dowolne definiowanie okresów rozliczeniowych (m.in. miesięczne, kwartalne, 4-ro miesięczne, półroczne itd.)
 • podział na działy i oddziały oraz specjalny system uprawnień umożliwia wdrożenia zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach (wykonaliśmy wiele wdrożeń w sektorze firm 1000+ czyli zatrudniających powyżej tysiąca pracowników)
 • pełna dwukierunkowa integracja z zewnętrznymi systemami kadrowo-płacowymi (m.in. SAP, Sage, Comarch, Teta) pozwala na zautomatyzowanie procesu naliczania płac
 • podczas wdrożenia system jest konfigurowany i dostosowawywany do indywidualnych wymagań i warunków panujących w firmie


Więcej informacji o tym produkcie znajdziesz na kolejnych stronach

  >